versie 9 april 2019
Enkel het wedstrijdreglement op deze pagina is geldig. kopieën van deze pagina op andere website’s zijn ondergeschikt aan deze pagina.

 1. Deelname voorwaarden

  • Je moet minimum 18 jaar zijn
  • Deze wedstrijd is ENKEL bedoeld voor WIELERTOERISTEN! Dus ZEKER NIET voor:
   • Wielrenners die deelgenomen hebben, of zullen deelnemen aan een wedstrijd die georganiseerd was (is) bij een andere wielrennersbond. Met uitzondering van gentlemenwielerwedstrijden van Cycling Vlaanderen ; de G categorie van de LWU ; parochianenwedstrijden,…
   • Renners die, in verhouding van het aantal wielertoeristenwedstrijden die ze gereden hebben, veel top plaatsen behaald hebben. We verwijzen deze renners door naar wedstrijden van een hoger niveau.
  • Borgregeling:
   • Voor de eerste wedstrijden geldt er een extra deelnamevoorwaarde: renners die in 2018 bij een nevenbond een vergunning of een top 5 plaats behaald hadden met een dagvergunning, moet er €20 borg betalen als garantie voor de organisatie dat ze, nadien, in 2019, het wedstrijdreglement toch niet zouden overtreden.
   • Voor renners die een wildcard ontvangen hebben geldt dezelfde borgregeling.
   • Op het einde van het seizoen wordt dit bedrag automatisch teruggestort als de renner zich tot dan gehouden heeft aan ons wedstrijdreglement.
  • Het staat “wielertoeristenwedstrijden.be” vrij om, per uitzondering en in de geest van het reglement, een renner een ‘wildcard’ te geven, zodat deze niet aan alle voorwaarden moet voldoen. (bijv. iemand die een wedstrijd gereden heeft bij een nevenbond, maar daar ‘ondermaat’ gepresteerd heeft). Het is aan de renner zelf om deze wildcard aan te vragen voordat hij zich ingeschreven heeft voor een van onze wedstrijden. Hij/zij vermeldt daarbij alle behaalde wedstrijdresultaten.
  • Als er een wachtlijst is omdat het aantal ingeschreven (betaalde) renners de 80 overschrijdt, dan komen de renners met een wildcard hierop automatisch helemaal achteraan te staan.
  • Voor iedereen die ooit deelgenomen heeft aan een wedstrijd “elite zonder contract” (dus ook als master) geldt een inactiviteit van 2 volledige seizoenen.
  • We rekenen op jullie sportiviteit vóór, tijdens en na de wedstrijd. Indien na klacht, navraag of verder onderzoek alsnog een strijdigheid wordt vastgesteld met het wedstrijdreglement zal desbetreffende renner worden gediskwalificeerd en waar nodig hun prijzen worden afgenomen. Renners die zich valselijk toch inschrijven, worden levenslang geschorst en krijgen hun inschrijvingsgeld niet terug!Ingeschreven renners waarvan hun inschrijving ‘bij vergissing en zonder opzet’ (de bewijslast hiervoor ligt bij de renner) strijdig is met het wedstrijdreglement, worden €5 administratieve kosten aangerekend. Het ontdekken van niet reglementaire inschrijvingen is namelijk een erg tijdrovende bezigheid.
   Renners die onsportief of gevaarlijk rijgedrag vertonen worden uitgesloten.
  • Door hun inschrijving bevestigen de deelnemers over een voldoende lichamelijke gezondheid en conditie te beschikken. Ze verklaren kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement en gaan er mee akkoord.
  • De ingeschreven renner moet het hele seizoen blijven voldoen aan de deelname-voorwaarden, zoniet, wordt hij/zij geschrapt uit de uitslagen en klassementen van dit seizoen.
  • Het is verplicht om:
   • Een fietshelm te dragen tijdens de wedstrijd. Renners die zich tijdens de wedstrijd ontdoen van hun valhelm worden aanzien als opgevers.
   • Uw rugnummer te dragen op gevraagde rugzijde. Het rugnummer wordt door de organisatie ter beschikking gesteld in ruil voor € 5 borg (inbegrepen bij inschrijvingsgeld)
   • Zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd (met gebruikte fiets) aanbieden, indien men opgeroepen wordt voor een (mechanische) dopingcontrole.
  • De organisatie:
   • Mag renners met een te grote achterstand uit de wedstrijd verwijderen. Zij worden gerangschikt volgens hun positie op dat ogenblik.
   • Kan om welke reden dan ook personen van deelname weigeren.
   • Kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:
    • Verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.
    • Gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde zal de deelnemer te allen tijde de organisatie vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.
  • Elke deelnemer is verzekerd (via Cycling Vlaanderen). Mocht je hier gebruik van willen maken, gelieve zich dan rechtstreeks tot de plaatselijke organisatie te richten.
  • Bij één of ander geschil is enkel de organisatie bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.
  • Er worden maximum 80 deelnemers toegelaten. Vroeg inschrijven is dus een voordeel!
 2. Criterium

  1. Klassementen
   • Voor iedere wedstrijd worden er steeds 2×2 klassementen opgemaakt: algemeen klassement & rushes klassement voor de:
    +40 en -40 jaar:

    • Alle de mannelijke deelnemers die geboren zijn in 1979 of later.
    • Alle mannelijke deelnemers die geboren zijn in 1978 of vroeger en hierbij (eventueel) de vrouwelijke deelneemsters.
   • De renner met het hoogst aantal punten is eindwinnaar van zijn leeftijdscategorie.
   • Bij een gelijke puntenstand is de daguitslag van de laatst verreden wedstrijd bepalend.
   • Na de 8  wedstrijden wordt het klassement opgemaakt waarvan de beste 7 resultaten meetellen. Zo is de kans veel kleiner dat je klassementen door pech plots veel slechter worden.
  2. Puntenverdeling
   • Wielertoeristenwedstrijden.be zorgt voor een eindklassement dat de som is van de beste 7 wedstrijden van de wielertoerist. Als de renner dus 1 van de 8 wedstijden mist, is dit nog niet zo’n ramp.
    • Algemeen klassement
     • Aan de eerste 30 renners worden volgende punten toegekend na iedere wedstrijd.

      uitslag:

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

      20

      21

      22

      23

      24

      25

      26

      27

      28

      29

      30

      punten:

      35

      32

      29

      27

      26

      25

      24

      23

      22

      21

      20

      19

      18

      17

      16

      15

      14

      13

      12

      11

      10

      9

      8

      7

      6

      5

      4

      3

      2

      1

    • Rushes klassement
     • Bij het rushes- (of sprint-) klassement wordt aan de eerste 5 renners van iederejd) rushe, per wedstrijd, volgende punten toegekend (bovenaan de punten, onderaan de stand in de uitslag):

      uitslag:

      1

      2

      3

      4

      5

      punten:

      7

      5

      3

      2

      1

     • Per wedstrijd zijn er 2 rushes. Op de pagina van de desbetreffende wedstrijd (info & parcours) staat welke 2 ronden de rushes gepland zijn.
 3. Inschrijving

 • Om alles vlot te laten verlopen, moet je je via onze website inschrijven. Inschrijven op de dag zelf (“aan de deur”) is dus helemaal niet mogelijk!
  Het inschrijvingsgeld bedraagt €15 als je beschikt over een lidnummer wielertoerist-VTT Cycling Vlaanderen. Ben je geen lid, dan betaal je €20. Klik hier voor meer info. Hierbij is steeds een verzekering inbegrepen en €5 borg voor je rugnummer.
  Je bent pas ingeschreven als we uw betalingsbevestiging doorgemaild hebben. Uw papieren en rugnummer zullen dan op de wedstrijddag aan het secretariaat klaarliggen.
  Als je na uw wedstrijd uw rugnummer teruggeeft, krijg je onmiddellijk u €5 borg, cash terug.
 • 5 dagen voor de start van de wedstrijd worden de inschrijvingen afgesloten. Uw inschrijving annuleren kan je in de laatste week enkel met dokters-ziektebriefje als bewijs, al bekijken we iedere situatie afzonderlijk en met alle redelijkheid.